GLGH

04/01/2022

Growing Life, Growing Hope

Met het project Growing Life, Growing Hope wil de Rotaract Club of F.R.E.S.H. het kindertehuis helpen op duurzame wijze (deels) zelfstandig te voorzien in de dagelijkse voedingsbehoeften. Dit door een ecologische voedseltuin voor hen neer te zetten en hen de nodige kennis, tools en begeleiding te geven.


Stichting Kinderhuis Tamara

Stichting kindertehuis Tamara is een particuliere instelling die kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, die in een crisissituaties verkeren tijdelijk opvangt, ze structuur biedt, en de kinderen voorziet van hun dagelijkse zorg.

Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid:
De vaardigheden om ecologisch (in symbiose met de natuur) te planten waardoor de milieubelasting wordt beperkt, worden de participanten aangeleerd. Doordat er een keuze is gemaakt voor biologisch/ecologisch telen van de gewassen wordt de 7th area of focus van de Rotary ondersteund, "Supporting the environment".

Sociale duurzaamheid:
Het project growing life growing hope is een community service project. Met dit project wordt er kennis, knowhow en cultuur opgebouwd met het oog op duurzaamheid, afgestemd op de behoefte van het kindertehuis. Met de kennis en tools kan het kindertehuis deels zelfvoorzienend zijn in hun voedingsbehoeften. De Rotaract club of F.R.E.S.H zal voor de de uitvoering van het project een samenwerking aangaan met de volgende partners:

  • Moederclub Rotary Club Paramaribo Residence,
  • Ecologische voedseltuin expert Alex Yakaumo

Economische duurzaamheid:
 Met het project Growing life growing Hope wordt er op een efficiënte manier gebruik gemaakt van natuurlijke en menselijke hulpbronnen waardoor de voedselzekerheid van het kindertehuis wordt vergroot en de kosten voor de voedselzekerheid worden verminderd.

Donate Now!

Any help is appreciated! 

How donations work?

Door middel van uw financiële bijdrage zullen wij instaat zijn de materialen, de training en de 9-maanden nazorg van de ecologische moestuin te realiseren. Hieronder vindt u onze bankgegevens. Doneer ruimhartig!

  • Projectbegroting: SRD 58,172.95
  • Gerealiseerd: SRD 37.000
  • Tekort: SRD 21,172.95

Bank account

USD 100.081.9138
SRD 100.081.9127

Bank name

Finabank Suriname

Maak contact!

(597) 895-9332

fresh.rc.es@gmail.com

Opzet

Begeleidsters van Stg. Tamara tevens leden van de Rotaract Club of F.R.E.S.H. zullen getraind worden in de theorie en praktijk van ecologsich planten. Hierna zullen zij minimaal 9 maanden regelmatig de tuin onderhouden onder begeleiding van expert Alex.

Aanvang training: April 2022.

Stichting kindertehuis Tamara is een particuliere instelling die kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, die in een crisissituaties verkeren tijdelijk opvangt, ze structuur biedt, en de kinderen voorziet van hun dagelijke zorg.

Meer weten?

(597) 895-9332

fresh.rc.es@gmail.com

@RotaractFRESH